Eskişehir’e son 14 yılda Enerji ve Tabii Kaynaklar alanında 1,32 milyar tl yatırım yapıldı

Eskişehir’e son 14 yılda Enerji ve Tabii Kaynaklar alanında 1,32 milyar tl yatırım yapıldı

Ülkemizin artan enerji talebini dikkate alıyor ve denenmemiş enerji çözümlerine yöneliyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veriyor, yurtiçi enerji üretimini artırıyoruz. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendiriyoruz. Enerji sektörünü büyüterek geleceğin Türkiye’sini teminat altına alıyoruz.

İHTİYACA CEVAP VERDİK

ELEKTRİK ÜRETİMİNİ ARTIRDIK

Eskişehir’e 2002 yılında elektrik üretim tesisleri yatırımı dahil 5,3 milyon TL enerji yatırımı yapılmışken, 2003 - 2015 yılları arasında 1,05 milyar TL, 2016 yılının ilk yarısında ise  246,5 milyon TL enerji yatırımı yapıldı.

Son 14 yılda devreye giren yeni santraller ve kapasite artışları ile birlikte 275,3 milyon TL yatırım tutarında 304 MW kurulu güce sahip santral kazandırıldı.

Ayrıca Eskişehir ilimizde 282 MW toplam kurulu güce sahip 5 santralin inşası devam etmektedir.

Eskişehir’ de son 14 yılda yaklaşık 400,8 milyon TL elektrik sektörü yatırımı yapıldı.

Eskişehir’de 2002 yılında 8.321 km olan elektrik dağıtım hattı uzunluğunu 11.650 km’ye çıkardık.

Müşteri memuniyetini temel aldığımız yeni dönemde elektrikle ilgili tüketici sorunlarının hızla çözümü adına çağrı merkezlerinin kurulması ve genişletilmesine hız verdik. Artık vatandaşlarımız çağrı merkezlerini aradıklarında operatöre bağlanma seçeneğine ulaşma süresi 45 saniyeden fazla olmayacak.

Bu çalışmalarımızın ve yatırımlarımızın neticesinde Eskişehir ilimizde 535.603 elektrik abonesinin aldığı hizmet kalitesini artırdık.

ESKİŞEHİR’ DA YILLIK ELEKTRİK YATIRIM MİKTARLARI

2002   3 milyon TL

2016   219,7 milyon TL

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR SEKTÖRLERİNİN HER ALANINA YATIRIM YAPIYORUZ

Enerji sektörünün tüm alanlarında yapılan yatırımlarla üretim kapasitesini artırdık. Madencilik ile petrol ve doğal gaz sektörlerinde yatırımların önünü açtık.

2002-2016 yılları arasında madencilik sektörüne 83,6 milyon TL, petrol ve doğal gaz sektörüne 296,5 milyon TL yatırım yapılmasını sağladık.

ESKİŞEHİR DOĞAL GAZA ALIŞTI

Vatandaşımızın temiz hava ve kaliteli ısınma ihtiyacını gidermek için doğal gaz yatırımlarına önem verdik. 2002 yılında yalnızca 9 ilimiz doğal gazdan faydalanıyorken 2016 yılında 78 ilimizi doğal gaza kavuşturduk. 2018 yılında ise tüm Türkiye’ye doğal gaz ulaştıracağız.

2004 yılında doğa lgaz ile tanıştırdığımız Eskişehir’de Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Seyitgazi, İnönü ve Çukurhisar bölgelerine doğal gaz arzı sağladık. İlimizde şu an 249.948 doğal gaz abonesi bulunmaktadır.

Eskişehir’de doğal gaz dağıtım hattı uzunluğu 2.379 km’ye ulaştırıldı.

Sosyal Devlet olmanın gereği olarak Eskişehir ilimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002’den 2016 yılının Haziran ayına kadar toplam 73.232.060 TL değerinde 293.858 ton kömür yardımında bulunulmuştur.

2023 HEDEFLERİMİZ

•          Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması,

•          Temiz enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretim portföyü içindeki oranının yükseltilmesi,

•          Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20.000 MW’a çıkarılması,

•          2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının yüzde 30’a çıkarılması,

•          2023 yılına kadar ucuz, sürekli ve temiz enerji sağlayacağımız 2 nükleer santralin devreye alınması ve 3. nükleer santralin inşasına başlanması,

•          2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması,

•          Transit petrol ve doğal gaz boru hattı projelerinde Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik liderliğinin sürdürülmesi,

•          Uluslararası boru hatlarına ilişkin yeni projelerin hayata geçirilmesi suretiyle Ülkemizin Doğal Gaz Ticaret Merkezi olma rolünün güçlendirilmesi,

•          Enerji sektöründen kaynaklı sera gazı emisyon artış hızında azalma sağlanması,